BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

04 marzec 2015

Nasza Fundacja została honorowym patronatem II Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej Bezpieczeństwa Zdrowotnego w ujęciu interdyscyplinarnym.


Pragniemy więc podzielić się z Państwem szczegółami dotyczącymi tego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 25-27 marca 2015 roku w ST. BRUNO HOTEL****, w Giżycku.

 

Konferencja

Bezpieczeństwo zdrowotne może być definiowane przez pryzmat zagrożeń zdrowotnych,
ale też wyzwań i szans, jakie dają nowoczesne procedury diagnostyczne, działalność profilaktyczna, lecznicza, edukacyjna. W kontekście szerokich i wieloczynnikowo uwarunkowanych przemian współczesnego świata, bezpieczeństwo zdrowotne staje się nie tyle wyzwaniem, co wymogiem dlawielosektorowych działań praktycznych i pogłębionej analizy teoretycznej.Odpowiadając na potrzebę refleksji nad wyzwaniami i zagrożeniami zdrowia, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu kontynuuje cykl konferencji zatytułowany „BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie: „Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”.

Konferencja naukowa odbędzie się w dniach 25-27 marca 2015 roku w ST. BRUNO
HOTEL**** w Giżycku, nad trzecim pod względem rozmiarów akwenem w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich – Jeziorem Niegocin. Nieopodal znajdują się również jeziora – Tajty i Kisajno. Podejmując zagadnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, mamy nadzieję na rzeczową wymianę myśli i doświadczeń, zarówno ze strony teoretyków, osób działających w obszarze ochrony zdrowia, profilaktyki, edukacji, jak również decydentów, którzy na różnych poziomach wpływają na kształt polityki zdrowotnej. Warto podkreślić, że rozumienie zdrowia zgodnie z paradygmatem holistycznym
otwiera szerokie pole do dyskusji dla przedstawicieli licznych profesji oraz studentów wielu kierunków – według założeń organizatorów konferencja powinna stać się bowiem przestrzenią do spotkania wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie rozważań na temat bezpieczeństwa zdrowotnego, jako zagadnienia niezwykle istotnego, a wciąż słabo reprezentowanego zarówno w świadomości społecznej, jak i literaturze fachowej.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:
1. Bezpieczeństwo żywności i żywienia – aspekty prawne
- podstawy prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia
- stan prawny a praktyka – szczegółowe procedury w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego
- nieuczciwe praktyki w handlu żywnością
2. Bezpieczeństwo żywności i żywienia – aktualne problemy i wyzwania przyszłości
- żywność genetycznie modyfikowana
- produkcja żywności a ochrona środowiska i rozwój obszarów wiejskich
- wybory konsumenckie i postawy żywieniowe
- zaburzenia i choroby związane z żywieniem
- zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo żywnościowe
- edukacja dla bezpieczeństwa żywności i żywienia – aspekty metodologicze i praktyka
- wpływ polityki i ekonomii na produkcję i bezpieczeństwo żywności
- wpływ mediów na bezpieczeństwo żywności i postawy konsumenckie
3. Podmioty wykonujące działalność produkcyjną oraz nadzorczą w obszarze żywieniowym
-systemy wspierające zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywienia
- kontrola żywności importowanej
- instytucje państwowe i prywatne oraz firmy certyfikujące a bezpieczeństwo żywnościowe
- znakowanie i etykietowanie produktów żywnościowych
- producenci żywności – metody, techniki, nowoczesne technologie i narzędzia w produkcji żywności


Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest terminowe przesłanie karty zgłoszeniowej
(http://zdrowie.wsb.net.pl/uczestnictwo.html) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zdrowie@wsb.net.pl lub na za pomocą poczty tradycyjnej na adres Uczelni, a także uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł. Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, możliwość opublikowania artykułu w recenzowanej monografii naukowej, uczestnictwo w uroczystym
bankiecie przewidzianym wieczorem 25 marca 2015 roku oraz integracyjną kolację przy ognisku 26 marca 2015 roku
Serdecznie zapraszamy na organizowane wydarzenie naukowe o jakże ważnej tematyce, jaką jest bezpieczeństwo zdrowotne. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 marca 2015 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: www.zdrowie.wsb.net.pl.

Scroll To Top