Koncert charytatywny w Żyrardowie za nami!

14 marzec 2017

Dnia 12 marca w Żyrardowie miał miejsce koncert charytatywny z udziałem chóru Adventus, jak również aktorki  - Anny Samusionek.

Koncert ten został zorganizowany przez Fundację Źródła Życia w celu udzielenia pomocy chorej na mukowiscydozę Joannie Zalepie.

Joanna Zalepa

Joasia Zalepa jest ciężko chora i od 5 miesięcy oczekuje na transplantację płuc. Dla osób dotkniętych tą chorobą jest to jedyny ratunek. Czas oczekiwania jest bardzo różny – czasami jest to kilka miesięcy , a czasem kilka lat. Chory do czasu transplantacji musi każdego dnia dbać o utrzymanie możliwie jak najlepszego stanu zdrowia. Jest to bardzo ważne z tego względu, że w momencie pojawienia się odpowiedniego narządu do przeszczepu stan zdrowia chorego musi pozwalać na bezpieczne wykonanie transplantacji.

Wiąże się to z wieloma wizytami w szpitalach i placówkach medycznych, badaniami i konsultacjami lekarskimi, z przyjmowaniem wielu specjalistycznych leków (często ,niestety, nierefundowanych) jak również z wykorzystywaniem na co dzień sprzętu medycznego ułatwiającego oddychanie i inhalację.

 

W związku z tak wieloma wyzwaniami i kosztami, które stoją przed Joasią Zalepą Fundacja Źródła Życia zainicjowała koncert charytatywny, w którego program wpisana była zbiórka środków finansowych, które posłużą na leczenie Pani Joasi.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem bezinteresownego zaangażowania tak wielu osób i instytucji, które włączyły się w tą inicjatywę, dzięki czemu możliwe było zorganizowanie koncertu i zebranie środkow, które w realny sposób posłużą Pani Joasi Zalepie.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Prezydentowi Miasta Żyrardów, Urzędnikom Miasta Żyrardów jak również kierownictwu Ośrodka Kultury jak i samej RESURSY za bazpłatne udostępnienie sali.

Resursa

Na koncert przybyło około 50 osób, a więc udostępniona sala idealnie odpowiadała swoją wielkościa na zapotrzebowanie.

Resursa koncert

W czasie konertu wystapił Żeński Chór Kameralny ADVENTUS, który działa od roku 2012 roku, dając koncerty na terenie całej Polski, a także za granicą. W jego repertuarze znalazły  się pieśni religijne różnych epok – szczególnie okresu baroku, który jest pasją dyrygenta – Mariusza Gebla, absolwenta Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Całość poprowadzila aktorka – Anna Samusionek, która włączyła się w program recytując wybrane psalmy jak i wiersze ks. Jana Twardowskiego.

Anna Samusionek

Cały koncert został przygotowany w bardzo atrakcyjny sposób. Oprócz pieśni całego chóru uczestnicy mieli okazję wysłuchać również pieśni solowych, pieśni instrumentalnych, jednego utworu w wykonaniu dzieci, jak również wykonawcy uczyli osoby siedzące na widowni kanonu, który wszyscy razem mogli zaśpiewać. Pieśni prezentowane były w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz po łacinie.

Chór Adventus

Repertuar był przeplatany słowami i historiami, które pozwoliły uczestnikom poznać, czym jest mukowiscydoza i jak czują się dotknięci tą chorobą ludzie. Uczestnicy mogli również usłyszeć nieco więcej na temat chorej Joanny Zalepy, co przybliżyło im jej potrzeby i sytuację, w jakiej się znajduje.

Niezwykle poruszająca była obecność 21-letniego Patryka Fiuka, który również choruje na mukowiscydozę, a trzy miesiace temu doczekał się przeszczepu płuc. Patryk po tak poważnej operacji szybko nabiera sił i stara się działać na rzecz innych osób, które chorują na mukowiscydozę, gdyż doskonale rozumie ich sytuację. Patryk bardzo mocno zaangażował się w powyższe wydarzenie – zaprojektował plakat, jak również zajął się logistyką podczas koncertu.

Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom oraz osobom zaangażowanym w techniczną  i logistyczną obsługę koncertu. Dzięki  poświęceniu swojego wolnego czasu i talentów, mogliśmy być świadkami tak poruszającego wydarzenia.

Podczas koncertu zebraliśmy 2274,90 zł !!!

W imieniu Pani Joasi Zalepy z całego serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

Bez Was takie inicjatywy jak ta, nie miałyby większego sensu. Dziękujemy za Waszą obecność i tak hojny wkład finansowy!

Zachęcamy również do przekazania 1% podatku na:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
KRS 0000064892 z dopiskiem w polu cel szczegółowy: 531/39/13 Joanna Zalepa

Wciąż można wspierać finansowo leczenie Joanny Zalepy.

Wszelkie wpłaty na ten cel prosimy kierować bezpośrednio na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą z dopiskiem "Joanna Zalepa":

49 1020 3466 0000 9302 0002 3473

 

 

Scroll To Top