POTRZEBNI WOLONTARIUSZE - BUDOWA OŚRODKA W INDIACH

13 czerwiec 2016

Do tej pory dzięki corocznym wyjazdom wolontariuszy w ośrodku Springs of Love (Meghalaya w Indiach), powstały podwaliny pod siedem budynków użytkowych. Stały się one schronieniem dla wielu młodych ludzi przed ubóstwem, gwałtami, przemocą domową, głodem, prześladowaniami religijnymi i kastowymi. W szkole przy sierocińcu uczy się obecnie również 120 dzieci z okolicznych wiosek. Uczęszczanie na lekcje jest spełnieniem ich nieśmiałych marzeń.
Osoby poświęcone pracy w ośrodku to opiekunowie i nauczyciele, ale też położne, które wolontaryjnie opiekują się okoliczną ludnością wykonując pracę również w innym możliwym zakresie medycznym.
W 2017 roku pracownicy ośrodka jak i jego wychowankowie liczą na naszą pomoc (być może już ostatni raz).
Osoby zainteresowane pracą w charakterze wolontariusza przy budowie nowych budynków, których wciąż brakuje do tego by ośrodek mógł w pełni sprawnie funkcjonować zapraszamy serdecznie do kontaktu.
Wyjazd planowany jest w okolicach stycznia i lutego 2017 roku.
Czas trwania wyjazdu to 5 tyg., koszt to około 3,8 tys. zł.

Dokładne informacje o kosztach będzie można uzyskać w momencie, gdy zbierze się już cała grupa i będzie znana ilość osób. Koszt wyjazdu może ulec obniżeniu, w momencie uzyskania darowizn na ten cel, od osób które chciały by zaangażować się w taki sposób środkami materialnymi, do czego serdecznie zachęcamy.

Osoby chętne wspomóc pokrycie kosztów przelotu mogą wpłacać dary na konto Fundacji z tytułem:

"Indie - wolontariusze"Indie

KONTO BANKOWE:
PKO BANK POLSKI
94 1440 1185 0000 0000 0370 6192

Fundacja Źródła Życia
ul.Źródlana 1
Budy Zasłona
96-320 MszczonówJeśli chcesz wpłacić darowiznę na funkcjonowanie ośrodka możesz wpłacać dary na konto Fundacji z tytułem:

"Indie"Indie

KONTO BANKOWE:
PKO BANK POLSKI
94 1440 1185 0000 0000 0370 6192

Fundacja Źródła Życia
ul.Źródlana 1
Budy Zasłona
96-320 Mszczonów

Osoby chętne na wyjazd prosimy o kontakt z koordynatorem wyjazdu:
Magdalena Iwaniuk: magdalena.iwaniuk@gmail.com


Scroll To Top