Profilaktyka zdrowia jest ważna! Przekaż 1%

02 marzec 2015

Darowizna dla Fundacji Źródła Życia to nic innego, jak tylko przekierowanie 1% podatku na rzecz działań pożytku publicznego zamiast do skarbu państwa. Każda osoba, nie ponosząc żadnych kosztów, może mieć swój udział w niesieniu pomocy ludziom, którzy jej potrzebują.

Wystarczy zakreślić dodatkowe pole w deklaracji PIT i gotowe!

Zachęcamy do pomocy w realizacji celów określonych w naszym statucie, jakimi są:

1. szerzenie wiedzy o zdrowiu i zapobieganie chorobom,
2. wspomaganie lecznictwa i rehabilitacji chorych,
3. popularyzacja wolności od nałogów – picia alkoholu, palenia tytoniu i używania narkotyków,
4. popularyzacja zdrowej żywności,
5. propagowanie zasad moralności chrześcijańskiej,
6. popularyzacja wypoczynku i rekreacji,
7. dobroczynność na rzecz biednych i upośledzonych.

Nasze działania skierowane są na poprawę stanu zdrowia i samopoczucia osób chorych oraz na profilaktykę – wszystko to w trosce o zdrowie innych ludzi.

Nie zwlekaj więc i dołącz do naszych działań, wspierając nas 1 procentem podatku.


Na skróty – jak można przekazać 1% podatku?


numer KRS: 0000019453

wnioskowana kwota: podaj kwotę jaką chcesz przekazać (nie więcej niż 1% podatku)

w polu „cel szczegółowy” wpisz: ZDROWIE

zaznacz pole „wyrażam zgodę” jeśli chcesz, aby Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał nam dane identyfikacyjne i adresowe oraz wysokość kwoty podanej we wniosku.

Scroll To Top